Obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowych

Każdy podatnik jest zobowiązany do tego, aby przechowywać wszystkie dokumenty podatkowe takie jak np. księgi podatkowe, rachunki, faktury czy inne dokumenty potwierdzające pobór lub inkasację podatków. Podatnik ma obowiązek przechowywać te dokumenty do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych – termin ten wynosi pięć lat.

Pięć lat jako moment wygaśnięcia zobowiązań podatkowych jest naliczane od końca roku kalendarzowego, w którym to roku upłynął obowiązujący termin do opłacenia podatków. Jednak nie w każdym przypadku termin przedawnienia wynosi pięć lat i nie zawsze jest jednakowo naliczany. Bowiem w pewnych przypadkach termin przedawnienia może zostać zawieszony – np.

w przypadku decyzji o ratalnym rozłożeniu zapłaty podatków. Termin pięciu lat wygaśnięcia zobowiązań skarbowych nie obowiązuje także w przypadku przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych. W każdym w takich przypadków termin zobowiązań skarbowych jest wydłużany.