Kultura

Zobacz wszystko
9 września 2017 Wyłącz
6 września 2017 Wyłącz
3 września 2017 Wyłącz

Marketing

Zobacz wszystko
28 lutego 2019 Wyłącz

Obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowych

przez Stanislaw

Każdy podatnik jest zobowiązany do tego, aby przechowywać wszystkie dokumenty podatkowe takie jak np. księgi podatkowe, rachunki, faktury czy inne dokumenty potwierdzające pobór lub inkasację podatków. Podatnik ma obowiązek przechowywać te dokumenty do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych – termin...

24 lutego 2019 Wyłącz

Obowiązek podatnika do zawiadamiania organu podatkowego o zmianie adresu

przez Stanislaw

Każdy podatnik ma obowiązek zawiadomić właściwy sobie organ podatkowy o zmianie adresu, a także o każdej innej zmianie jaka zaszła...

18 stycznia 2019 Wyłącz

Prawo do terminowego rozstrzygnięcia sprawy przez urząd

przez Stanislaw

Podatnik ma prawo do tego, aby jego sprawa była prowadzona i rozstrzygana bez zwłoki oraz że zostanie ona rozstrzygnięta w...