Obowiązek podatnika do zawiadamiania organu podatkowego o zmianie adresu

Każdy podatnik ma obowiązek zawiadomić właściwy sobie organ podatkowy o zmianie adresu, a także o każdej innej zmianie jaka zaszła w jego danych osobowych. Jest to szczególnie ważne jeżeli przed podatnikiem toczy się postępowanie. Organ podatkowy o zmianie adresu może zawiadomić sam podatnik jak również strona.

Ważne jest, aby powiadomić o tym fakcie ten organ, przed którym toczy się postępowanie danego podatnika. Jeżeli zmiana adresu podatnika wiąże się z jego wyjazdem za granicę to podatnik ten ma obowiązek aby na czas minimum dwóch miesięcy wskazać swojego pełnomocnika. Wskazany przez podatnika pełnomocnik będzie osoba pośredniczącą pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, będzie także pełnomocnikiem doręczeń.

Jeżeli podatnik nie powiadomi organu podatkowego o zmianie adresu to wszystkie wysłane do niego pisma, na stary adres, są uznawane jako dostarczone, a podatnik będzie winny zaniedbaniu swoich obowiązków.

zwrot vat z zagranicy Przekroczenie terminu płatności faktury