Jak zmieniało się logo Pepsi?

renowator.org.pl

Prawdopodobnie żadna firma na świecie nie wprowadziła tyle zmian w logo, co Pepsi. Zmiany są zauważalne już na samym początku. Pierwsze logo powstało jeszcze w XIX wieku. Wówczas stanowiło nazwę firmy napisaną czerwoną czcionką.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, Pepsi jedynie nieznacznie zmieniała logo. Zmiany dotyczyły przeważnie czcionki. Prawdziwy przełom możemy zaobserwować dopiero w połowie XX wieku. Wtedy to nazwa firmy pojawiła się na kapslu od butelki.

Wprowadzono również charakterystyczne kolory, czyli czerwony, biały i niebieski. Kolory te są obecne do dziś. W kolejnych latach możemy zaobserwować znaczące przemiany. Z pewnością można stwierdzić, że Pepsi nie boi się zmian.

Ma to zarazem świadczyć, że firma wprowadza nowości i nie boi się za nimi podążać. Współczesne logo Pepsi ma nawiązywać przede wszystkim do pola magnetycznego ziemi, a także do emotikonów. Według niektórych logo przypomina także uśmiech Mony Lisy. Bez względu na interpretację trzeba przyznać, że logo Pepsi znane jest na całym świecie.

Naklejki na przetwory https://booklet.pl/produkty-i-rozwiazania/29-naklejki-na-sloiki Drukarnia Booklet oferujemy profesjonalną obsługa klienta obsługujemy naszych klientów profesjonalnie