Obowiązek podatnika do stawiania się na wezwania urzędu

Każdy podatnik jest zobowiązany do tego, aby na wezwanie otrzymane z organu podatkowego stawić się w celu złożenia wyjaśnień, zeznawania lub dokonania wskazanej przez organ podatkowy czynności. Podatnik może tego dokonać osobiście, poprzez wskazanego przez siebie pełnomocnika lub też na piśmie.

Czasami sytuacja osobista podatnika nie pozwala na to, by stawił się on osobiście w celu złożenia wyjaśnień. Jest tak np.

w przypadku jego choroby czy kalectwa. Wówczas organ podatkowy ma obowiązek przyjąć wyjaśnienia podatnika i może dokonać wskazanych czynności w miejscu pobytu podatnika.

Podatnik jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w instytucji właściwego organu podatkowego wyłącznie w granicach województwa, w którym obecnie przebywa lub tez zamieszkuje. Inaczej jest w sytuacji kiedy dane postępowanie wymaga tego, aby podatnik stawił się przed organem osobiście.

Jeżeli podatnik zostanie wezwany przez organ podatkowy do stawienia się, a mimo właściwego wezwania tego nie uczyni to jest on zobowiązany wówczas do zapłacenia kary porządkowej w wysokości 2600 zł.

firma księgowa Jak ustalić termin płatności faktury?